Autor strony: mgr Henryka Kaszuba

nauczyciel fizyki

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza

w Sztumie

PUBLIKACJE

 

Plan pracy wychowawczej klasy

Tematyka godzin wychowawczych:
klasa ID, IID, IIID

PROGRAM WYCIECZKI DO WARSZAWY

Scenariusze lekcji fizyki:

Pole magnetyczne magnesu trwałego, prądu stałego i Ziemi
Soczewki – analiza obrazów, zastosowanie soczewek

PROGRAM REALIZACJI ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH :
prozdrowotnej, ekologicznej, czytelniczej, medialnej
„PRĄD ELEKTRYCZNY”

Scenariusz sesji popularno-naukowej
Alternatywne źródła energii

R E G U L A M I N
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
w Zespole Szkół w Sztumie


www.zs.sztum.pl/kaszuba