Autor strony: mgr Bożena Dąbrowska

nauczyciel chemii

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza

w Sztumie

 

PUBLIKACJE

 

Scenariusze lekcji chemii:

Reakcje jonowe strącania osadów.
Wodorotlenki amfoteryczne.

PROGRAM REALIZACJI ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH:
prozdrowotnej, ekologicznej, czytelniczej, medialnej
„PRĄD ELEKTRYCZNY”

Scenariusz sesji popularno-naukowej
Alternatywne źródła energii


www.zs.sztum.pl/dabrowska