Wstęp
Przemysł i rolnictwo
Współpraca z UE
Oświata
Oferta kulturalna
Kierunki
 inwestowania

Dzisiejszy dzień
Fotografie


Sztum

Dzień dzisiejszy

Zamek w Sztumie stanowi działkę zabudowaną o pow. 1,9953 ha będącą własnością Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, wolną od zobowiązań. Powierzchnia istniejącej zabudowy wynosi 2190 m2. kubatura istniejącej zabudowy 22000 m3. Kompleks ogrodzony murami składa się z trzech oddzielnych budynków. W zależności od historycznej przeszłości budynki mogą być przeznaczone do różnej działalności. Skrzydło południowe XIV w. Najstarsza część zamku może być zagospodarowana na muzeum, galerie, biura, w piwnicach mała gastronomia, sala o różnym przeznaczeniu. Powierzchnia ok. 1000 m2.Po rozpoczęciu remontu w 1983 roku i wymianie stropów, dachu, stan surowy nie zamknięty. Część zachodnia przebudowywana, utrzymana w dobrym stanie, częściowo użytkowana na doraźne wystawy i inne imprezy. Pomieszczenia można wykorzystać na sale o ogólnym przeznaczeniu lub pracownie plastyczne (kuźnia, odlewnia ceramiczna, rzeźby). Część tego skrzydła można adaptować na schronisko, restaurację, stołówkę, hotel. Stan budynku dobry lecz zmiana użytkowania wymaga adaptacji. Wolno stojąca kamieniczka z końca XIX w. służyła jako budynek mieszkalny. Stan dobry z przeznaczeniem na hotel. Zmiana użytkowania wymaga adaptacji. Powierzchnia użytkowa ok.400 m2. Dziedziniec zamku może być wykorzystany do różnych przedsięwzięć plenerowych. Fosy można wykorzystać do rekreacji z możliwością instalacji przystani na jeziorze. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i jest pod nadzorem konserwatorskim i archeologicznym. Jest możliwość adaptacji całego obiektu na cele kulturalne i turystyczne. Dobry układ komunikacyjny, drogowy i kolejowy umożliwia łatwy dojazd.