Wstęp
Przemysł i rolnictwo
Współpraca z UE
Oświata
Oferta kulturalna
Kierunki
 inwestowania

Dzisiejszy dzień
Fotografie


Sztum

Oferta kulturalna

Na terenie miasta Sztum działają Bardzo interesujące organizacje kulturalne, które poprzez swoją działalność wspaniale promują nasze miasto. Są to min.:

Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej, które reprezentuje Sztum na lokalnych i ogólnopolskich turniejach rycerskich. Bractwo prowadzi warsztaty tańca historycznego. Wszyscy członkowie wykonują samodzielnie stroje, oraz uzbrojenie ochronne. Bractwo organizuje również pokazy i inscenizacje historyczne na indywidualne zlecenia.

Chór Every Late jest to młodzieżowy chór mieszany a cappella. Chór jest laureatem wielu wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów chóralnych. Chór koncertuje w kościołach i na estradach wielu miast polskich jak i niemieckich. W bieżącym roku zdobył złoty kamerton na XVI Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella w Bydgoszczy oraz nagrodę specjalną dla najlepszego dyrygenta konkursu. Zespół działa pod kierunkiem założycielki, kierownika artystycznego i dyrygentki mgr Bożeny Jankowskiej.

Tancerze "Stowarzyszenia Żółwi" prowadzą swoją działalność w ramach pracy koła Zainteresowań Kulturą Indian przy Sztumskim Ośrodku Kultury. Jest to amatorski zespół taneczny prezentujący współczesny, tradycyjny folklor i tańce typu pow-wow Indian Ameryki Północnej. Sztumskie Koło Zainteresowań Kulturą Indian organizuje też prelekcje, odczyty, pogadanki o tematyce indiańskiej dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych oraz letnie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe wprowadzające w tajniki zasad obozowania wśród dzikiej przyrody.

W naszym mieście odbywają się cyklicznie różne ogólnopolskie imprezy: Przegląd Sztuki Więziennej, Zlot Miłośników Garbusów, liczne plenery malarskie.