Wstęp
Przemysł i rolnictwo
Współpraca z UE
Oświata
Oferta kulturalna
Kierunki
 inwestowania

Dzisiejszy dzień
Fotografie


Sztum

Oświata

Gmina odgrywa wielką rolę w edukacji ekologicznej młodzieży. Wynika to z faktu dysponowania gminnym funduszem ochrony środowiska oraz przejęcia oświaty przedszkolnej i szkolnictwa podstawowego. W naszej gminie edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym elementem oceny szkół, które wspieramy finansowo z gminnego funduszu ochrony środowiska.
Oprócz szkół podstawowych dysponujemy także szkolnictwem ponad podstawowym, są to:

- Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Ekonomiczne
- Liceum Handlowe
- Zespół Szkół Rolniczych
- Zespół Szkół Medycznych
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca