Wstęp
Przemysł i rolnictwo
Współpraca z UE
Oświata
Oferta kulturalna
Kierunki
 inwestowania

Dzisiejszy dzień
Fotografie


Sztum

Współpraca z gminami europejskimi

Gmina Sztum prowadzi współpracę z trzema gminami europejskimi, są to:

1. Ritterhude (Niemcy)

2. Val de Reuil (Francja)

3. Varde (Dania)

Formy współpracy z partnerskimi gminami:

- wymiana młodzieży szkolnej i grup mieszkańców
- współpraca w ramach programu ECOS, którego celem jest wymiana doświadczeń, a także analiza problemów dotyczących gospodarki komunalnej
- wyjazdy oficjalnych przedstawicieli władz gminy na zaproszenia władz gmin współpracujących