INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011-2012

1 września o godzinie 9.30 po raz 56 nastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie. Jak wszyscy wiemy data rozpoczęcia roku szkolnego łączy się nierozerwalnie z innym ważnym dla każdego Polaka wydarzeniem – napaścią najpierw Niemiec, a potem, 17 września, Rosji Sowieckiej na naszą Ojczyznę. Dało to początek II wojnie światowej, podczas której nasz kraj i nasi obywatele zapłacili najwyższą cenę. Wojnie, która dotknęła niemal każdą polską rodzinę.

Tegoroczna uroczystość miała wyjątkową rangę i oprawę, a wiązało się to ze wspaniałymi gośćmi, którzy zaszczycili swoją obecnością mury naszej szkoły. W związku z tym, iż nasza szkoła od kilku lat aktywnie współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej, 1 września przybył do nas Prezes Instytutu Pamięci Narodowej pan dr Łukasz Kamiński. Wraz z Panem Prezesem przybyło wielu naukowców z Dyrektorem gdańskiego oddziału IPN Panem dr hab. Mirosławem Golonem na czele. Na uroczystości byli obecni włodarze powiatu z Panem Starostą Sztumskim Wojciechem Cymerysem i Wicestarostą Antonim Downarowiczem na czele, radni oraz proboszczowie obu sztumskich parafii.

Uroczystość rozpoczęliśmy punktualnie w sali gimnastycznej, gdzie po odśpiewanie hymnu, delegacje klas wraz z zaproszonymi gośćmi udały się przed główne wejście do szkoły, gdzie mieści się głaz upamiętniający wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. W asyście pocztu sztandarowego złożyliśmy pamiątkowe wiązanki kwiatów i zapaliliśmy znicze. Również złożyliśmy kwiaty w miejscu upamiętniającym zbrodnię katyńską. Po powrocie do sali uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Teraz głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie Pan Mariusz Krause. Dyrektor przywitał serdecznie przybyłych gości, grono pedagogiczne, uczniów, w szczególności pierwszoklasistów oraz absolwentów szkoły. Wcześniej minutą ciszy, przy przejmującym dźwięku trąbki szkoła uczciła pamięć zmarłego w czasie wakacji nauczyciela naszej szkoły pana Krzysztofa Żarczyńskiego. Dyrektor w swoim krótkim przemówieniu chwalił przed gośćmi sukcesy szkoły, mówił również o zmieniającym się wyglądzie szkoły, o tym jak pięknieje każdego dnia.

Następnie głos zabrał Pan Starosta Sztumski Wojciech Cymerys, który życzył wszystkim uczniom i pracownikom szkoły sukcesów w nowym roku szkolnym. Pan Starosta mówił również o wielu pozytywnych zmianach, jakie następują w naszej szkole. Chwalił grono pedagogiczne i młodzież za osiąganie coraz lepszych wyników w nauce oraz na egzaminach zewnętrznych. Po Panu Staroście głos zabrał Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Pan dr Łukasz Kamiński, który pogratulował uczniom Kasprowicza wspaniałych wyników, życzył wielu sukcesów w nowym roku. Pan Prezes opowiedział również o roli IPN i roli „pamięci”, szczególnie misji edukacyjnej Instytutu. A na koniec Pan Prezes uroczyście otworzył siódmą już wystawę IPN w naszej szkole. Prezentowana wystawa nosi tytuł „A więc wojna… Ludność cywilna we wrześniu 1939 roku”. Jak zwykle z okazji wystawy został upieczony pyszny tort. Świeczki z cyfrą „7” zdmuchnął Pan Prezes.

Po wystąpieniach gości został zaprezentowany przez uczniów, pod kierunkiem pani profesor Marzeny Chrześcijanskiej, wzruszający program artystyczny, który upamiętniał wydarzenia sprzed 72 lat. Wspaniały występ uczniów został nagrodzony żywiołowymi owacjami.

Na koniec uroczystości głos ponownie zabrał pan dyrektor przedstawiając uczniom najważniejsze zmiany jakie nastąpiły od nowego roku szkolnego. Najpierw została pożegnana pani wicedyrektor Bożena Dąbrowska, a przywitana nowa pani wicedyrektor – Ewa Cebula. Dziękowaliśmy pani Dąbrowskiej za rok współpracy i życzyliśmy pani Cebuli wszelkich sukcesów w trudnej pracy wicedyrektora. Następnie gratulowaliśmy pani profesor Malwinie Żyrze, pani profesor Monice Bruś i panu profesorowi Marcinowi Rusieckiemu osiągnięcia w okresie wakacyjnym kolejnych stopni awansu zawodowego. Po czym uroczyście przywitaliśmy pedagogów, którzy od 1 września rozpoczynają pracę w naszej wspaniałej szkole. Są to: pani profesor Bogumiła Koszołko – j. angielski i pani profesor Milena Piątek – j. rosyjski. Wszystkim życzymy powodzenia i spełnienia w pracy. I tak powoli główne uroczystości dobiegały końca. Jeszcze tylko dyrektor przypomniał o organizacji roku szkolnego i głównych zasadach obowiązujących w szkole, a potem wszyscy rozeszli się do swoich klas i wychowawców.

Ostatnim akordem uroczystości był przemarsz wraz z pocztem sztandarowym najpierw pod głaz nieopodal banku, a następnie pod pomnik Rodła, gdzie uroczyście złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.

Serdecznie dziękuję nauczycielom przygotowującym uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, w szczególności dziękuję panu dyrektorowi Bubrowieckiemu, że jak zwykle nad wszystkim czuwał.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim gościom, którzy zechcieli uczestniczyć w szkolnej inauguracji. Dziękuje za przybycie włodarzom powiatu. Szczególnie dziękuję Panu Prezesowi dr Łukaszowi Kamińskiemu. Jest to dla nas wielki zaszczyt, że mogliśmy gościć Pana i Pana współpracowników w naszej szkole. Dziękuję za wiele cennych pozycji książkowych i gier edukacyjnych, które otrzymała szkoła od Instytutu Pamięci Narodowej.

Moim uczniom, wspaniałym nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły życzę wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. Niech każdy z Was osiągnie postawione przed sobą cele i będzie zadowolony z wykonywanej przez siebie pracy i nauki.

dyrektor

<< powrót