Karty z historii
Michał Giembicki
Wspomnienie
  nauczycielki

Wspomnienie
  ucznia

Losy absolwentów
Kultura fizyczna
Matematyka
Historia i WOS
Geografia
Sporty obronne
Turystyka
Internat
Maturzyści
Uczniowie
Absolwenci
Dyrektor


Historia Zespołu Szkół w Sztumie

Ostatnie 10 lat
Absolwenci

W roku szkolnym 1995/96 - Liceum Ogólnokształcące ukończyło 94 uczniów, Liceum Ekonomiczne - 72. Razem 166 absolwentów.

Z tej liczby egzamin dojrzałości zdało 122 absolwentów - 81 LO i 41 w LE.

W środę, 5 czerwca, w auli szkolnej odbyło się uroczyste wręczenie świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły, a także zostały wręczone nagrody najlepszym absolwentom. Były to nagrody pieniężne i książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

W LO najwyższa nagroda nosi nazwę Brygady Grunwald. Otrzymują ją uczniowie, którzy w okresie czterech lat nauki osiągnęli końcową średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz z matury ocenę, co najmniej 4,6 /bez ocen dostatecznych/.

Na uroczystości w Zespole Szkół nagrodę tę wręczono trzem uczennicom. Były to: Agnieszka Markowicz, Wioletta Konkol i Elżbieta Kwela.

Agnieszkę znamy jako bohaterkę reportażu "Maturzyści". Dzisiaj wiemy, że egzamin dojrzałości dowiódł, iż była najlepszą uczennicą Zespołu Szkół w ostatnim roku szkolnym. Poza wynikami w nauce, zasłużyła jeszcze na nagrodę za udział w ogólnopolskim finale konkursu ortograficznego.

Z kolei Elżbieta została wyróżniona za udział w wojewódzkim finale olimpiady języka łacińskiego, a Wioletta za to, że w roku szkolnym nie opuściła ani jednej godziny lekcyjnej.

W Liceum Ekonomicznym najwyższą nagrodą uczniowską jest Nagroda Rodła. Otrzymują ją uczniowie, którzy w ciągu czterech lat nauki uzyskali końcową średnią ocen, co najmniej 4,5 /bez dostatecznych/ oraz wzorowe zachowanie.

Nagrodę tę wręczono trzem uczennicom. Były to : Dorota Gmerek, Agnieszka Szot, Sylwia Frąckiewicz.

Wyróżniono też laureatów innych olimpiad: geograficznej - Annę Kuklik i Lukasza Radkowskiego, biologicznej - Joannę Topolewską, historycznej - Jarosława Banasia.

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymał, m.in. Grzegorz Szefler z klasy IV e. Uczeń ten w ciągu wszystkich lat nauki nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej. Otrzymał za to specjalną nagrodę.

Inni uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce, wzorowe sprawowanie i pracę społeczną to:

W klasie IV g - Joanna Gorzka, Iwona Jankowska, Krystyna Kopania, Aleksandra Pallach, Joanna Staszewska.

W klasie IV b- Jarosław Banaś, Aleksandra Jęcz, Kamila Klimiuk, Wojciech Niemczyk.

W klasie IV c - Monika Dubień, Bartłomiej Kapuściński, Katarzyna Paczkowska, Ewa Wasążnik .

W klasie IV d - Beata Barcikowska, Iwona Jarmołowska, Klaudia Juchta .

W klasie IV e - Monika Czapla, Alicja Jędrysiak.

Bardzo gorącymi brawami przyjęto nagrodę za wyniki nauczania, jaką otrzymała Mirosława Maruszewska.

Wyróżniono uczniów wybijających się w różnych dziedzinach - Byli to:

Sportowcy: Sebastian Szembowski-(zwycięzca plebiscytu Naszego Tygodnika), Dariusz Bluj, Robert Buber-Bubrowiecki, Marcin Chętnik, Wojciech Niemczyk.

Strzelcy ( Srebrne Muszkiety ): Anna Kuklik, Adrianna Treć, Magdalena Ziomek

Turyści: Dawid Kaczmarek, Łukasz Radkowski, Bartosz Rycherd, Tomasz Smoliński.

Recytatorzy: Wioletta Bruździńska, Marta Bułyk.

Absolwentom gratulowali i żegnali ich, życząc sukcesów w dojrzałym życiu - dyrektor Zespołu Szkół - Czesław Oleksiak, przewodniczący Rady Rodziców - Andrzej Podolski oraz młodsi - koleżanki i koledzy.

Nauczycielom podziękowała Agnieszka Markowicz.

Ponadto szkoła otrzymała Medal za zasługi dla LOK.

Gratulujemy i łączymy się z naszymi życzeniami spełnienia marzeń, szczęścia w życiu osobistym i sukcesów w budowaniu przyszłości III Rzeczypospolitej, a także sławy i chwały swojej szkoły.

 


 Archiwum:
2001/2002
2002/2003
2003/2004

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013