Karty z historii
Michał Giembicki
Wspomnienie
  nauczycielki

Wspomnienie
  ucznia

Losy absolwentów
Kultura fizyczna
Matematyka
Historia i WOS
Geografia
Sporty obronne
Turystyka
Internat
Maturzyści
Uczniowie
Absolwenci
Dyrektor


Historia Zespołu Szkół w Sztumie

Ostatnie 10 lat
Internat

Bez internatu niemożliwe byłoby kontynuowanie nauki przez setki uczniów z tzw. terenu. Dla iluż to dziewcząt i chłopców był on nawet przez cztery lata drugim domem.

Internat mieścił się kiedyś w dwóch budynkach, przy ul. Reja i Mickiewicza. Obecnie tylko przy Mickiewicza 36, ponieważ pomieszczenia przy Reja zostały zamienione na gabinety dydaktyczne języków obcych i mieszkania służbowe.

Przy ulicy Mickiewicza młodzież mieszka w nowej części budynku, zbudowanej jeszcze staraniem dyr. Giembickiego, natomiast w starej części mieści się poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

Wychowankowie podzieleni są na dwie grupy wychowawcze: dziewcząt i chłopców. Mieszkają w pokojach wygodnych, funkcjonalnych, estetycznie urządzonych. Korzystają z różnych sal do nauki, zajęć świetlicowych i gier sportowych.

Od 1992 r. budynek podłączony jest do miejskiej sieci grzewczej i odtąd stale jest tam ciepła woda, a chłopcy przy okazji zyskali nową łazienkę.

Wychowankowie mieszkają, uczą się, działają wg. zasad regulaminu internackiego, który uchwalili w 1993 r.

Młodzież działa, rozwija swoje zdolności i zainteresowania, umacnia samorządność w sekcjach Młodzieżowej Rady Internatu.

Organizowane są różne imprezy, zawody sportowe, kultywuje się tradycje integrujące internacką społeczność. Są nimi między innymi chrzest klas pierwszych, wieczory wigilijne, pożegnania z maturzystami. Wielkim osiągnięciem były sukcesy w Ogólnopolskim Festiwalu piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Sopocie odniesione przez Bogdana Mielniczaka i Witolda Wiśniewskiego.

Pracą w samorządzie internackim szczególnie wyróżnili się: Wioletta Bruździńska, Wioletta Markowicz, Wioletta Ostrowska i Dariusz Bluj.

W dziejach internatu przewinęło się wielu pracowników etatowych, w tym kierowników. Niewątpliwie na bardzo wysoki poziom podniósł tę placówkę mgr Michał Kalińczak. Dzisiaj godną jego następczynią jest pani Bogusława Jankowska - Bogdańska, która kieruje internatem już szósty rok.

Internat, w czasach oświatowej biedy, przysparza szkole i sobie dodatkowe środki dzięki wynajmowaniu pomieszczeń, m.in. w czasie wakacji dla grup ze Szkoły Tańca. Za zdobyte w ten sposób pieniądze kupiono sprzęt nagłaśniający i można się bawić na własnych dyskotekach.

Młodzież korzysta z kuchni i stołówki w budynku szkoły. I jest chyba zadowolona jak to wynika z bardzo serdecznych słów pod adresem szefowej - Eleonory Pędzickiej.

Jest na pewno internat placówką, która, jak może najlepiej, zastępuje wielu uczniom dom rodzinny.

 


 Archiwum:
2001/2002
2002/2003
2003/2004

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013