Karty z historii
Michał Giembicki
Wspomnienie
  nauczycielki

Wspomnienie
  ucznia

Losy absolwentów
Kultura fizyczna
Matematyka
Historia i WOS
Geografia
Sporty obronne
Turystyka
Internat
Maturzyści
Uczniowie
Absolwenci
Dyrektor


Historia Zespołu Szkół w Sztumie

Ostatnie 10 lat
Geografia

Każda szkoła jest dumna z tych uczniów, którzy przysparzają jej chwały na olimpiadach przedmiotowych. Jest to bowiem świadectwo wysokiego poziomu nauczania, przynajmniej danego przedmiotu. Przy braku jedno -znacznych kryteriów oceny nauczycieli, sukcesy przygotowanych przez nich uczniów stanowią wyraźną podstawę do wyróżnień i nagród za pracę dydaktyczną. Dużo szczęścia miał Zespół Szkół do nauczycieli geografii, toteż w tej dziedzinie szkoła zgromadziła najwięcej laureatów.

W latach 1958-87 uczyła geografii pani Jadwiga Burna.

Ona to rozmiłowała uczniów w swoim przedmiocie i przygotowała pierwsze zastępy olimpijczyków. Ci najlepsi zostali odnotowani w publikacji, która ukazała się z okazji 30.rocznicy LO i 25. rocznicy LE.

Uczennicą pani Burnej, jej sukcesorką, kontynuującą piękne tradycje, jest obecna nauczycielka geografii, pani Wiesława Kowalik.

Od 1987 r. przygotowała uczniów do 9 olimpiad (XIV-XXII), przy czym nie było roku, aby jej wychowankowie nie zakwalifikowali się do etapu eliminacji okręgowych. Pięciokrotnie sztumscy geografowie dotarli do finału centralnego.

Największym osiągnięciem jest 5 miejsce w Polsce, zdobyte w roku szkolnym 1989/90 przez ucznia ówczesnej klasy II b - Macieja Czapiewskiego.

Poza nim w ogólnopolskim finale udział wzięli: W roku szkolnym 1988/89-XV olimpiada - Agnieszka Kamińska z IV b.

W roku szkolnym 1989/90 - XVI olimpiada - Joanna Majewska z III b, Krzysztof Ruczyński z II b.

W roku szkolnym 1990/91 -XVII olimpiada - Piotr Markowicz z II c.

W roku szkolnym 1992/93- XIX olimpiada - Małgorzata Burzacka z IV b, Monika Popis z IV a.

W roku szkolnym 1993/94-XX olimpiada - Olga Samonek z III b.

W tym samym roku w finale okręgowym, w eliminacjach ustnych walczyła Małgorzata Kasińska z IV b.

Wyjątkowo dużo uczniów uzyskało awans do stopnia okręgowego w ubiegłym roku szkolnym. Byli to: Anna Kuklik i Łukasz Radkowski z IV b, Tomasz Kasiński z klasy III b, Daria Ranachowska i Piotr Maślak z III c oraz Anna Jakubowska i Marcin Dobies z II b.

Okręg obejmuje uczniów ze szkół średnich województw: gdańskiego, elbląskiego i olsztyńskiego.

Pani Wiesława Kowalik wśród wielu nagród otrzymała również w 1991 r. nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Najlepszy z Jej laureatów, Maciek Czapiewski, studiuje finanse i bankowość na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.

 


 Archiwum:
2001/2002
2002/2003
2003/2004

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013