Karty z historii
Michał Giembicki
Wspomnienie
  nauczycielki

Wspomnienie
  ucznia

Losy absolwentów
Kultura fizyczna
Matematyka
Historia i WOS
Geografia
Sporty obronne
Turystyka
Internat
Maturzyści
Uczniowie
Absolwenci
Dyrektor


Historia Zespołu Szkół w Sztumie

Ostatnie 10 lat
Historia i wiedza o społeczeństwie

Dzisiaj olimpiady i konkursy historyczne oraz związane z wiedzą o Polsce i świecie współczesnym to dyscypliny trudne, a jednak jest w Sztumie młodzież, która z zainteresowaniem, samodzielnie studiuje historię. Obok tych czcicieli Klio są również uczennice i uczniowie z zapałem i kompetentnie dyskutujący o problemach współczesnego świata. Jeśli dodamy do tego ofiarność nauczyciela, pana Feliksa Masternaka, to efektem tego jest sporo sukcesów w konkursach i olimpiadach, w ostatnim dziesięcioleciu, odniesionych przez młodzież z Zespołu Szkół.

W eliminacjach okręgowych olimpiady historycznej w Gdańsku brali udział:

1987/88 - Tomasz Gorbacz (IVc)

1990/91 - Maciej Piróg (IIIb)

1993/94 - Tomasz Luterek (IVa)

1994/95 - Jarosław Banaś (IIIb)

W eliminacjach okręgowych olimpiady WoPiS W brał udział w 1995 - Maciej Ołdak.

Ponadto Tomasz Luterek w 1994 r. wygrał okręgowy konkurs na temat historii Żydów w Polsce. i startował w zawodach centralnych, gdzie dostał się w poczet laureatów.

W 1995 r. w konkursie "Moja wizja demokracji" ogłoszonym z inicjatywy sen. Stanisława Kochanowskiego przez "Kurier Elbląski"

II miejsce zajęła Justyna Kopania z III g

III miejsce Bartłomiej Kapuściński.


 Archiwum:
2001/2002
2002/2003
2003/2004

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013