Karty z historii
Michał Giembicki
Wspomnienie
  nauczycielki

Wspomnienie
  ucznia

Losy absolwentów
Kultura fizyczna
Matematyka
Historia i WOS
Geografia
Sporty obronne
Turystyka
Internat
Maturzyści
Uczniowie
Absolwenci
Dyrektor


Historia Zespołu Szkół w Sztumie

Losy absolwentów

Głównym organizatorem zlotu są rnacierzyste szkoły absolwentów, skupione w Zespole Szkół w Sztumie. Wśród wielu czynności organizacyjnych wykonano tam jedną pracę szczególnie ważną, a równocześnie wymagającą iście benedyktyńskiego wysiłku. Było to przeglądnięcie i uporządkowanie dokumentacji dotyczącej uczniów ze wszystkich lat istnienia szkoły

Dzieła tego dokonała praktycznie jedna osoba, a jest nią zastępca dyrektora mgr Bożena Morycińska. Dzięki niej możemy przekazać dzisiaj czytelnikom, następujące dane:

Od początku istnienia Liceum Ogólnokształcącego do końca roku szkolnego 1994/95 szkołę tę ukończyło 2711 uczniów. Najwięcej w latach 1977 - 123 absolwentów, 1994 - 120 i 1995 - 123. Widać z tych danych, jak dużo młodzieży z. naszej gminy szuka obecnie miejsca w życiu za pośrednictwem liceum ogólnokształcącego.

Technikum i Liceum Ekonomiczne wykształciły 1210 absolwentów. Najwięcej w latach 1993 - 63, 1995 - 62 i 1992 - 59.

Tu również widać wzrost ilości uczniów zdobywających świadectwa ukończenia szkoły.

Jeżeli przyjmiemy, według najostrożniejszych szacunków, że 60% absolwentów kończy wyższe studia, to w ostatnim roku drugiego tysiąclecia będziemy mieć blisko 2,5 tysiąca takich maturzystów. Jeżeli znowu założymy, że co najmniej połowa z nich wraca do pracy w naszej gminie, to możemy stwierdzić, że Sztum sam tworzy większą część swojej inteligencji ; nauczycieli, lekarzy, inżynierów, urzędników, a także swoją klasę średnią: kupców, organizatorów usług i produkcji, finansistów itd.

Losy absolwentów postaramy się pokazać na przykładzie wybranego rocznika lub klasy.

Na koniec ciekawostka. Wszystkie dane uzyskane dzięki zlotowi, tj. zaktualizowane listy absolwentów, ich adresy oraz informacje o ich karierze zawodowej, będą zapisane w pamięci komputera.


 Archiwum:
2001/2002
2002/2003
2003/2004

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013