ZARZĄD RADY RODZICÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W SZTUMIE
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Na spotkaniu w dniu 25.09.2014 roku ukonstytuowany został Zarząd Rady Rodziców

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Sylwia Monkielewicz

Przewodniczący
Rady Rodziców

3.

Aleksandra Wilczewska

Sekretarz
Rady Rodziców

4.

Izabela Domeracka

Skarbnik
Rady Rodziców