Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie
w roku szkolnym 2014/2015

Lp

Nazwisko i imię

Klasa

1

Wilczewska Aleksandra

IA

2

Monkielewicz Sylwia

IB

3

Cegłowska Katarzyna

IT

4

Oleksa Aleksandra

IIA

5

Wydarczyk Mariola

IIB

6

Toruń Regina

II TEI

7

Kulikowska Anna

III A

8

Domeracka Izabela

III B

9

Rakowska Anna

III C

10

Muller Mirosława

III TEL

11

Szulc Mariusz

IIITL

12

Downarowicz Dorota

IVTEI

13

Rafalak Mariola

IVTL