Odbyte wywiadówki
 

20 listopada – czwartek - 2014 roku godz. 16.00
wszystkie klasy

Wywiadówka śródsemestralna.
- spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami klas maturalnych,
- spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

 

25 września – czwartek - 2014 roku godz. 16.00
wszystkie klasy

Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami w sali gimnastycznej.
Po spotkaniu odbędą się wywiadówki w klasach.

Również w tym dniu odbyły się:

  • 17:30 - spotkanie Rady Rodziców w czytelni
  • 17:30 – spotkanie komitetu studniówkowego w gabinecie biologicznym

 

UWAGA RODZICE:
Od dnia 1 września 2011 roku obowiązuje tylko jedno wejście
do szkoły od ulicy Kasprowicza.

<< powrót