CZAS TRWANIA LEKCJI I PRZERW

Numer
Lekcji

Czas trwania lekcji

Długość
przerwy

1.

8.00 – 8.45

5 min.

2.

8.50 – 9.35

10 min.

3.

9.45 – 10.30

15 min.

4.

10.45 – 11.30

10 min.

5.

11.40 – 12.25

10 min.

6.

12.35 – 13.20

5 min.

7.

13.25 – 14.10

5 min.

8.

14.15 – 15.00

---------

<< powrót