Biblioteka
 


Z życia biblioteki
 

Wielka Gdynia w okresie dwudziestolecia międzywojennego

8 października 2014 r. w bibliotece szkolnej odbył się wykład historyczny wygłoszony przez pana Mariusza Kardasa – doktora Wydziału Humanistycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas licealnych o profilu humanistycznym (Ib i IIb). Tematyka wykładu obejmowała zagadnienia związane z historią rozpoczęcia budowy miasta i portu w Gdyni. Młodzież poznała wiele faktów dotyczących tej narodowej inwestycji, która spłaciła się już przed II wojną światową, spełniając rolę katalizatora społecznej energii i patriotyzmu. Dzięki Gdyni Polacy uwierzyli, że stać ich na realizację najambitniejszych marzeń i wyzwań XX wieku. Na zakończenie wykładu młodzież zadała prelegentowi wiele pytań. Zdaniem uczniów spotkanie było bardzo interesujące.

 


Żołnierze wyklęci w literaturze

W ramach obchodów „Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych” biblioteka szkolna przygotowała wystawę książek pt. „Żołnierze Wyklęci w literaturze”. Ciekawostką ekspozycji były książki posiadające autografy i dedykacje autorów, m.in. Dariusza Fikusa, Tomasza Łubaszewskiego i Kazimierza Krajewskiego oraz dedykacja ostatniego z żyjących żołnierzy - mjr Z. Szendzielarza „Łupaszki” - Józefa Bandzo ps. „Jastrząb”. Dodatkowo na korytarzu szkolnym pokazano zdjęcia żołnierzy wyklętych. W ramach zajęć bibliotecznych uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą postać Danuty Siedzikówny ps. „Inka” oraz wzięli udział w konkursie związanym z jej życiorysem.


<< powrót


ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

29 października 2013 roku obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły - Jana Kasprowicza. Na apelu poświęconym poecie uczniowie zapoznali się z jego życiem i twórczością. Karolina Zimińska z klasy IIB i Katarzyna Lewandowska z klasy IIC przedstawiły program poświęcony Kasprowiczowi, ilustrowany prezentacją multimedialną, przygotowaną pod opieką p. Janusza Jankiewicza.

W drugiej części apelu odbył się finał Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pt. "Słowami Kasprowicza maluję świat". Do końcowych eliminacji zakwalifikowały się:

1. Katarzyna Bień - kl. IIC,
2. Marta Zarańska - kl. IIC,
3. Anna Wudarczyk - kl. IB,
4 Izabela Powierża - kl. IA,
5 Iwona Kurkowska - kl. IITEL,
6. Natalia Krawczyk - kl. IB.

Werdykt jury (nauczyciele poloniści, bibliotekarze i historyk) był następujący:

I miejsce - Anna Wudarczyk kl. IB,
II- miejsce - Natalia Krawczyk kl. IB,
III - miejsce - Izabela Powierża kl. IA.

Nagrody i podziękowania uczestnikom konkursu wręczyła p. dyrektor Bożena Dąbrowska.

Podczas obrad jury i na zakończenie uroczystości młodzież wysłuchała występu szkolnego zespołu muzycznego, prowadzonego przez p. Elżbietę Podolską.

Natalia Krawczyk i Anna Wudarczyk z kl. IB


<< powrót


DZIEŃ PAPIESKI 2013

XIII Dzień Papieski obchodzony był w całej Polsce 13 października , czyli jak zawsze w niedzielę poprzedząjacą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę św. Piotra. W tym roku hasło obchodów tego dnia brzmiało: „JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ DIALOGU”.

Jan Paweł II był mistrzem w budowaniu dialogu , a więc przestrzeni na rozmowę, która prowadzi do spotkania i do twórczych myśli. On kochał człowieka, kochał spotkania i rozmowy z nim. Błogosławiony Jan Paweł II nigdy nikogo nie lekceważył. Jest to cudowna lekcja dla nas, ludzi ciągle zabieganych, ludzi z deficytem czasu dla drugiego człowieka.

W ramach obchodów XIII Dnia Papieskiego w dniach 10–16 X 2013 roku w czytelni biblioteki szkolnej zorganizowano wystawę o Janie Pawle II.

Wystawa została podzielona na kilka kilka działów. Pierwszy opowiadał o życiu Karola Wojtyły. Następne to – Kronika pontyfikatu, Czytamy Papieża, Pielgrzymki do miejsc świętych, Modlitwy Papieża, Śmierć i uroczystości pogrzebowe Jana Pawła II, Świadectwa cudów i Kanonizacja Ojca Świętego.

Na lekcjach religii, prowadzonych w czytelni, młodzież oglądała wystawę i film dokumentalny o Ojcu Świętym pt. „Szukałem was”. W oparciu o film uczniowie rozwiązywali quiz dotyczący Papieża.


<< powrót


Wycieczka do Archiwum Państwowego

Dnia 22 października 2013 roku, uczniowie klasy II C „cofnęli się” w przeszłość udając się do zamku krzyżackiego w Malborku na lekcję historii. Opiekunami grupy byli: wychowawczyni klasy, pani profesor Ewa Cebula oraz pan profesor Przemysław Szczuchniak.

Pobyt na zamku rozpoczął się około godziny 10.00 krótkim wykładem w Archiwum Państwowym w Elblągu, z siedzibą w Malborku. Dowiedzieliśmy się, jakie dokładnie dokumenty znajdują się w archiwum i w jaki sposób możemy do nich sięgnąć. Pracownica archiwum opowiedziała nam czym zajmuje się genealogia oraz jak tworzy się drzewa genealogiczne. Pokazała kilka takich drzew, zaczynając od najprostszy kończąc na bardzo rozbudowanych drzewach genealogicznych rodów królewskich. Udostępniono nam również kronikę ze zdjęciami i księgę zawierającą spis związków małżeńskich zawartych wiele lat temu. Następnie pan przewodnik oprowadził naszą grupę po zamku, opowiadając przy tym ciekawe historie z codziennego życia zakonników. Dzięki wizycie na zamku w Malborku mieliśmy okazję zobaczyć salę jadalną, salę obrad, a nawet piec zakonny.Mogliśmyusłyszeć wiele ciekawych informacji dotyczących zakonu.Na koniec pan przewodnik zaprowadził nas na wystawę zbroi i uzbrojenia oraz wystawę bursztynu. Oczywiście najbardziej nasz wzrok przykuła prezentacja ozdób i wyrobów z bursztynu, gdyż w naszej klasie przeważająca większość to dziewczęta.

Pobyt w Malborku dobiegł końca. Rozentuzjazmowani i pełni nowych doświadczeń wróciliśmy do Sztumu. Była to dla nas bardzo interesująca odmiana lekcji historii.

Katarzyna Lewandowska II C


<< powrót


PROGRAM OBCHODÓW
MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA
BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2013

„BIBLI OTEKI SZKOLNE –BRAMY DO ŻYCIA”

OPLAKATOWANIE BIBLIOTEKI I KORYTARZY SZKOLNYCH.

DZIEŃ WOLNEGO DOSTĘPU DO PÓŁEK – 9 X, 16 X, 23 X, 30 X.

I TY MOŻESZ BYĆ BIBLIOTEKARZEM – zapraszamy chętnych uczniów do obsługi czytelników – 10 X, 17 X, 24 X, 31 X.

WYKŁAD HISTORYCZNY JAROSŁAWA MALECKIEGO, pracownika Muzeum Zamkowego w Malborku, pt. „WOJSKA POLSKIE W BITWIE POD GRUNWALDEM – 11 X.

DZIEŃ PAPIESKI – wystawa w czytelni – 10 –16 X.

KONKURS RECYTATORSKI POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI JANA KASPROWICZA, PATRONA NASZEJ SZKOŁY, pt. „SŁOWAMI KASPROWICZA OPISUJĘ ŚWIAT” – 29 X.

SPOTKANIE Z PISARKĄ IZABELĄ CHOJNACKĄ-SKIBIŃSKĄ , autorką książki „MIŁOŚĆ NA GRUZACH KOSOWA – po 24 X.


<< powrót


Konferencja naukowa Księgozbiory rozproszone.
Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej.

W piątek, 19 października b.r. w Ośrodku Konferencyjnym Karwan Muzeum Zamkowe w Malborku zorganizowało konferencję naukową Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej. Do Malborka przyjechało blisko osiemdziesięciu uczestników, reprezentujących różne środowiska naukowe, bibliotekarskie, uniwersyteckie, muzealne ze wszystkich stron kraju. Wysłuchano 14 referatów prelegentów m. in. z Torunia, Katowic, Szczecina i Warszawy. Uczestników uroczyście powitali Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiński oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbieta Stefańczyk. Stowarzyszenie objęło konferencję patronatem honorowym. Sekretarzem i organizatorem konferencji była Aleksandra Siuciak – Kierownik Biblioteki Muzeum Zamkowego w Malborku. Referat wprowadzający wygłosiła Hanna Łaskarzewska z Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego pt. Krajobraz po bitwie – skala zniszczeń i rozproszeń polskich księgozbiorów historycznych w wyniku II wojny światowej. Temat konferencji wzbudził ogromne zainteresowanie, jak i stał się przyczyną burzliwej dyskusji podsumowującej cały dzień obrad.

Konferencji towarzyszył kiermasz książek importowanych, można było również zakupić wydawnictwa malborskiego muzeum.

W konferencji tej uczestniczył nauczyciel naszej szkoły p. dr Przemysław Szczuchniak.


<< powrót


MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH.

Hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w 2010 roku
brzmi: „Różnorodność, energia, wyzwania – oto biblioteka szkolna”.

Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship) w 1999 r. jako jeden dzień, a w 2008 obchody zostały wydłużone do całego października.

Działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego zainaugurowano formalnie w r. 1971. Stowarzyszenie zrzesza bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli, wydawców oraz wszystkich ludzi, którym bliskie są problemy bibliotekarstwa szkolnego. Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim rozwój bibliotek szkolnych we wszystkich krajach. Pierwsza konferencja międzynarodowa IASL odbyła się w Londynie w 1971 roku. Od tej pory stowarzyszenie corocznie organizuje konferencje w różnych regionach świata.

Stowarzyszenie publikuje sprawozdania z obchodów święta ( w języku angielskim). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.iasl-online.org.

 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w naszej szkole będzie przebiegał następująco:

Oplakatowanie korytarzy szkolnych i biblioteki

Gazetki: „ Aforyzmy o bibliotece”
            „ Sławni bibliotekarze”
            „ Książka w karykaturze”

Dzień wolnego dostępu do półek – 5 X, 12 X, 19 X, 26 X

I Ty możesz być bibliotekarzem – zapraszamy chętnych uczniów do obsługi
czytelników – 6 X, 13 X, 20 X, 27 X

Warto mnie przeczytać – lista przebojów książkowych

Konkurs na prezentację multimedialną o Janie Kasprowiczu – patronie szkoły

Lekcje poświęcone Janowi Kasprowiczowi z wykorzystaniem najlepszych prezentacji

Wystawa poświęcona patronowi szkoły

Łamańce językowe – konkurs

Akcja – rozdajemy książki za darmo – 20-23 X


<< powrót


KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW
Nauka wcale nie musi być droga.

W dniach 6 – 15 września w czytelni biblioteki szkolnej trwał kiermasz używanych podręczników. Zainteresowanie uczniów było ogromne. Wejście do czytelni podczas długiej przerwy było nie lada wyczynem. Wielka szkoda, że nie ma takich kolejek, by wypożyczyć książkę.

Na następny kiermasz zapraszamy uczniów i absolwentów we wrześniu 2011 roku.


<< powrót


Konkurs twórczości literackiej na wiersz i opowiadanie:
SZUKAMY MISTRZA PIÓRA.

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja twórczości literackiej uczniów,
 • rozbudzanie talentów,
 • motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,
 • promocja uzdolnionych uczniów.

Regulamin

 1. Do konkursu można zgłaszać opowiadania i wiersze.
 2. Uczeń może wziąć udział w obu kategoriach konkursowych.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić najwyżej 3 wiersze i 2 opowiadania.
 4. Tematyka prac jest dowolna, nie mogą to być jednak wypracowania szkolne.
 5. Wydrukowane prace należy składać w bibliotece do 14 maja 2010 roku.
 6. Laureaci otrzymają nagrody książkowe, a najlepsze prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły: www.zs.sztum.pl w Informacjach ogólnych:
  dział Biblioteka/Konkursy

 


<< powrót


Lekcja w Bibliotece Muzeum Zamkowego w Malborku.

Uczniowie klasy I D już wiedzą, jak ważną rolę w historii ludzkości pełni książka i piśmiennictwo.

Rozwój tego kunsztu na przestrzeni lat – od starożytnych glinianych tabliczek, przez papirus i pergamin do dzisiejszej książki – uczniowie mogli poznać podczas lekcji bibliotecznej 8 marca 2010 roku. Z nauczycielką języka polskiego i jednocześnie naszą wychowawczynią p. Beatą Ostrowską-Nenczak oraz bibliotekarką p. Alicją Przedpełską odwiedziliśmy Bibliotekę Muzeum Zamkowego w Malborku.

Dzięki p.Aleksandrze Siuciak, mogliśmy obejrzeć bogato zdobione rękopisy pisane na pergaminie ( wyrabianym ze skór zwierzęcych), zdobione niekiedy latami przez kilku iluminatorów, poszukać swoje nazwisko w herbarzu, zgłębić tajniki powstawania książki, zaczerpnąć informacji o pierwszych polskich drukarniach i drukarzach, m.in. pionierach tej dziedziny na Pomorzu.

Pod opieką p.A. Siuciak mogliśmy zobaczyć magazyny biblioteki, w których znajduje się mnóstwo książek (ponad 29 tysięcy woluminów) o tematyce specjalistycznej związanej z profilem działalności Muzeum (architektura obronna, sztuka, rzemiosła artystyczne, muzeologia, konserwacja zabytków, historia powszechna i Polski – głównie z okresu średniowiecza, literatura dotycząca historii Malborka i okolic).

Humaniści z klasy I D uważają tę lekcję biblioteczną za bardzo pouczającą, pozwalającą dostrzec, że książka jest jednym z najbardziej pożytecznych „wynalazków”, a średniowieczna jej wartość określana często ceną „kilku wiosek” jest jak najbardziej zasłużona.

Warto by pokusić się o refleksję – dlaczego przedmiot niegdyś pożądany i bezcenny, dziś tak traci na wartości?

Coraz nowsze postępy w technice drukarskiej sprawiają, że książka jest rzeczą powszechną, dostępną dla każdego, a mimo to coraz rzadziej po nią sięgamy.

Uczniowie klasy I D już wiedzą – WARTO CZYTAĆ!

Dziękujemy pracownikom Biblioteki Muzeum Zamkowego za ciekawą lekcję biblioteczną, uzupełniającą naszą wiedzę o średniowieczu.

Samanta Ciura kl. I D


<< powrót