Informator
Dokumentacja
Wyk. nauczycieli
Rada Rodziców
Biblioteka
Zdjęcia klasowe
Stypendyści
Dyplom Uznania
Księga X-lecia
Galeria art.


Księga Dziesięciolecia Polski Niepodległej 1989-1999

10 grudnia 2001 roku w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku przekazana została Zespołowi Szkół w Sztumie Księga Dziesięciolecia Polski Niepodległej.

Księga obejmuje swym zakresem wszystkie dziedziny naszego kraju: historię, politykę, edukację, kulturę, ekonomię, sprawy społeczne. Księga to fresk historyczny, w którym tekst i ilustracje - tworzące wspólną całość - prezentują żywy, barwny i wierny portret Polski i Polaków.

Uroczysta prezentacja Księgi odbyła się 22 lutego 2001 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie, z udziałem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i Premiera Jerzego Buzka.

10 grudnia 2001 roku,  podczas odbywającej się w Gdańsku uroczystości przekazania Ksiąg, do szkół i bibliotek województwa pomorskiego trafiło 90 Ksiąg.

Księga Dziesięciolecia Polski Niepodległej

  • składa się z 6 działów - Państwo Polskie 1989-1999, Kultura Narodowa, Edukacja i Nauka, Gospodarstwo Narodowe, Społeczeństwo, Wyzwania. Dzielą się one na 25 rozdziałów i 415 artykułów
  • zawiera 5180 ilustracji w tym zdjęcia, rysunki satyryczne, plakaty, ulotki, medale, tabele, wykresy itp.
  • dane techniczne:
    - objętość - 1144 strony druku; format 290x380 mm; waga 10 kg.

Zaproszenie Zespołu Szkół na prezentację Księgi:
>> strona 1
>> strona 2
>> strona 3