Informator
Dokumentacja
Wyk. nauczycieli
Rada Rodziców
Biblioteka
Zdjęcia klasowe
Stypendyści
Dyplom Uznania
Księga X-lecia
Galeria art.


NAUCZYCIELE
WCHODZĄCY W SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W SZTUMIE rok szkolny 2014/2015

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko/nauczany przedmiot

1.

mgr Kowalik Wiesława

dyrektor szkoły / geografia

2.

mgr Dąbrowska Bożena

vice dyrektor / chemia, matematyka

3.

mgr Buber–Bubrowiecki Robert

wychowanie fizyczne

4.

mgr Cebula Ewa

matematyka

5.

mgr Berg Joanna

język angielski, język hiszpański

6.

mgr Bogdańska Bogusława

pedagog szkolny / wychowanie
do życia w rodzinie

7.

mgr Chańko Marcin

wychowanie fizyczne,
edukacja dla bezpieczeństwa

8.

mgr Chrześcijańska Marzena

język polski

9.

mgr Chybalska Małgorzata

matematyka

10.

mgr Drzewiecka Aleksandra

przedmioty zawodowe

11.

mgr Dziedowicz Małgorzata

matematyka, technologia informacyjna, informatyka

12.

mgr Jakubowska-Smaruj Ewelina

biologia, chemia, fizyka

13.

mgr Jankiewicz Janusz

język polski, WOK

14.

mgr Kapuścińska Michalina

język angielski

15.

mgr Kaszuba Henryka

fizyka

16.

mgr Koszołko Bogumiła

język angielski

17.

mgr Krause Mariusz

historia, WOS, geografia,
historia i społeczeństwo

18.

mgr Ks. Hoffmann Włodzimierz

religia

19.

mgr Kurdupska Katarzyna

język niemiecki

20.

mgr Monika Majewska

przedmioty zawodowe

21.

mgr Maziarz Maja

język angielski

22.

mgr Nabojczyk Marcin

wychowanie fizyczne

23.

mgr Nieścier Paweł

przedmioty zawodowe

24.

mgr Noiński Marcin

historia, WOS, historia i społeczeństwo

25.

mgr Ostrowska–Nenczak Beata

język polski

26.

mgr Pasławska Anna

przedmioty zawodowe

27.

mgr Podolska Elżbieta

Historia, WOS,
historia i społeczeństwo

28.

mgr Przedpełska Alicja

bibliotekarz

29.

mgr inż. Ranachowska Anna

przedmioty zawodowe

30.

mgr Rybak Katarzyna

język polski, WOK

31.

mgr Stankiewicz Bogusława

język niemiecki

32.

dr Szczuchniak Przemysław

bibliotekarz

33.

mgr Wróblewska Aleksandra

język niemiecki,
przedmioty zawodowe

34.

mgr Katarzyna Chańko

biologia

35.

mgr Donajski Piotr

przedmioty zawodowe

36.

mgr Siwirska Barbara

język rosyjski

37.

mgr Zdziennicka Wanda

biologia