Informator
Dokumentacja
Wyk. nauczycieli
Rada Rodziców
Biblioteka
Zdjęcia klasowe
Stypendyści
Dyplom Uznania
Księga X-lecia
Galeria art.

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych
Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie
na rok szkolny 2014/2015

Elektroniczna rekrutacja dostępna jest pod adresem internetowym:
https://nabor.progman.pl/sztum.html

Regulamin rekrutacji (wersja pdf)

Propozycja kierunków kształcenia w roku szkolnym 2014/2015

Opis kierunków w wersji pdf:
LO humanistyczno-językowa
LO matematyczno-przyrodnicza
LO sportowo-obronna
T ekonomista
T logistyk
T informatyk
T organizacji reklamy

Podanie o przyjęcie do szkoły (wersja pdf)

Zapraszamy na filmową wycieczkę po naszej szkole: