Zimowy nabór do Szkoły Policealnej

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza prowadzi nabór na semestr I zimowy Szkoły Policealnej w zawodzie technik administracji i technik archiwista.

<< powrót