„WIRTUALNA FIZYKA - WIEDZA PRAWDZIWA”

Szkoła została zakwalifikowana do projektu:
„WIRTUALNA FIZYKA - WIEDZA PRAWDZIWA”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów klas I–III fizyką do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki , poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych filmów interaktywnych wspomaganych grami flashowymi.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2012r. do 28.02.2013r. Obecnie realizowany jest etap etapie rekrutacji uczniów zgodnie wymogami projektu:
– rejestracja uczestników drogą elektroniczną,
– zbieranie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

nauczyciel odpowiedzialny za wdrażanie projektu
Henryka Kaszuba

Opis innowacji pedagogicznej (wersja PDF)

Zakończony został etap rejestracji uczniów do projektu. Uczniowie mają na portalu www.e-ai.eu założone konta i mogą się logować.

Po zalogowaniu wypełniają ankietę PEFS i mogą korzystać z gier zrealizowanych w technologii flash.

Szkoła otrzymała komplet narzędzi edukacyjnych:

  • odtwarzacz Blu-Ray

  • komplet płyt Blu – Ray z grami wideo

  • płytę z dodatkowymi materiałami elektronicznymi

  • poradnik użytkownika dla Nauczyciela.

Mam nadzieję, że otrzymane filmy i gry zachęcą młodzież do nauki fizyki


Zakończenie projektu

Zakończono realizację projektu. Wykorzystanie filmów interaktywnych pozwala lepiej zrozumieć prawa i zjawska fizyczne.

Filmy interaktywne i gry flash nadal będą wykorzystywane na lekcjach fizyki i zajęciach dodatkowych w celu zwiększenia zainteresowania fizyką do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych

HENRYKA KASZUBA
nauczyciel fizyki

<< powrót