Już wkrótce w naszej szkole...
Bieżące informacje
Wydarzenia
Szkolne projekty
Nasze sukcesy
O nas w prasie
Kalendarz
Wychowawcy
Plan lekcji

Szkoły dla dorosłych


Szkolne projekty

„WIEM CO JEM”

„Parasol Demokracji”

„Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego”

NOBEL NAD NOBLAMI

„WIRTUALNA FIZYKA - WIEDZA PRAWDZIWA”

„Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”

„Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów
w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT”

„WIRTUALNE LABORATORIA - SUKCES INNOWACJI”

„Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”