Konkurs
„Jan Karski - sprawiedliwy wśród narodów świata”

Dnia 7 października 2014r. na trzeciej godzinie lekcyjnej odbył się w bibliotece Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie konkurs „O Janie Karskim”. Brało w nim udział piętnastu uczniów naszej szkoły. W teście zawartych zostało 50 pytań. Były to pytania wyboru oraz zadania otwarte, w których mogli uczniowie wykazać się wiedzą o Janie Karskim. Niestety największą trudność uczniom sprawiły zadania otwarte. Przy zadaniach testu wyboru było różnie.

Wyróżniliśmy trzy pierwsze miejsca:

I miejsce zdobył : Mielniczek Bartosz I B: 42pkt / 57pkt,
II miejsce zdobył: Łukasz Zieliński I T: 36pkt / 57pkt,
III miejsce zdobyła: Daria Cyrankowska I T : 33pkt / 57pkt.

Organizatorzy:
Przemysław Szczuchniak
Katarzyna Kurdupska

<< powrót