Rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół
im. Jana Kasprowicza – jaki był?

27 czerwca - ostatni dzień roku szkolnego .Spotkaliśmy się wszyscy na uroczystości podsumowującej rok naszej pracy. Przed ostatnim dzwonkiem sygnalizującym wyczekiwane wakacje były chwile dumy i radości z osiągniętych sukcesów, ale i chwile refleksji nad pytaniem – Czy można było lepiej?

Na uroczystości spotkali się uczniowie i nauczyciele, absolwenci, rodzice oraz zaproszeni goście: Pan Stanisław Sumowski - Dyrektor Delegatury w Tczewie Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pani Aneta Kwiatkowska - Naczelnik Wydziału Edukacji Ochrony Zdrowia,Kultury i Sportu,Ksiądz Andrzej Starczewski - Proboszcz w parafii św. Anny w Sztumie, Pan Robert Stawasz - Przewodniczący Rady Rodziców.

Pani Dyrektor – Wiesława Kowalik w swoim wystąpieniu mówiła o sukcesach uczniów i ich nauczycieli. Zobaczyliśmy zdjęcia, któreudokumentowały te osiągnięcia. Przypomnieliśmy sobie, ile przedsięwzięć edukacyjnych zostało zrealizowanych w tym roku. Wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych to efekt realizacji projektu przygotowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ale wiele z nich to nasza pomysłowość. Proponowaliśmy mieszkańcom naszej małej ojczyzny Powiatowe Targi Edukacyjne, Dzień Otwarty Szkoły, Bieg do Europy, Rodzinny Festyn Sportowo - Rekreacyjny i naszą sztandarową imprezę – Licealiadę - pod hasłem „Bezpieczne Powiśle”.

Pani Dyrektor podziękowała Gronu Pedagogicznemu za jego wkład w rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji w kształtowaniu postaw uczniów, wszystkim pracownikom za ich zaangażowanie w pracę oraz Rodzicom za wsparcie działań podejmowanych przez szkołę. Na końcu swojego wystąpienia życzyła, aby czas wakacji był czasem dobrego i bezpiecznego wypoczynku, czasem nabierania sił do dalszej nauki, żeby był to okres poznawania nowych miejsc i osób.

Koniec roku szkolnego to niekiedy czas pożegnań. Słowa podziękowania za pracę zostały skierowane do Pani Moniki Bruś – nauczycielki przedmiotów zawodowych i Pana Łukasza Jezierskiego – nauczyciela wychowania fizycznego. Ci pedagodzy od nowego roku szkolnego będą realizowali się zawodowo w innych miejscach pracy.

Bardzo miłym momentem było wręczenie tablicy dokumentującej przyznanie szkole tytułu Szkoły w Ruchu. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprosiło szkoły do ubiegania się o taki tytuł. Nasi nauczyciele wychowania fizycznego włączając nas do różnych działań, rozwijając naszą sprawność fizyczną, spowodowali, że taki tytuł został szkole przyznany. Wyróżnienie to przywiózł z Kuratorium Oświaty w Gdańsku Pan Stanisław Sumowski.

Podczas uroczystości były i inne wyróżnienia. Zawsze wielką dumą dla uczniów i rodziców jest osiągnięcie wysokich wyników w nauce, które skutkują uzyskaniem świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Uczniami, którzy mogą poszczycić się takim osiągnięciem w bieżącym roku są: Edyta Klekowiecka, Adrianna Koza, Anita Kaszuba, Maciej Dąbrowski, Przemysław Gos, Aleksandra Oleksa, Izabela Powierża, Magdalena Kopecka, Sandra Gancarz, Daria Grzywińska, Karolina Stolska, Marta Zarańska, Ewelina Dąbrowska, Dorota Szydłowska, Kamila Trafalska, Monika Mikłosz, Dominika Rafalak, Kinga Gos, Angelika Derks.

Rada Rodziców nagrodziła Martę Zarańską za sukcesy w Olimpiadzie Historycznej i Ogólnopolskim Konkursie o Kazimierzu Wielkim i jego czasach, a Sandrę Gancarz za Konkurs o Unii Europejskiej - „Przystanek Bruksela”. W zakresie nauk matematycznych za osiągnięcia w konkursach: Alfik Matematyczny, Kangur Matematyczny, Liga Matematyczna, Myśl Logicznie - wyróżnieni zostali: Anita Kaszuba, Adrianna Koza, Piotr Czech, Kamil Malinowski, Jakub Floriański i Kinga Gos. Za reprezentowanie szkoły na etapie okręgowym olimpiad przedmiotowych i tematycznych zostali wyróżnieni następujący uczniowie: Sarah Łazar – Olimpiada Języka Niemieckiego, Edyta Klekowiecka, Ireneusz Lipiec i Jonasz Hałauszczak – Olimpiada Wiedzy Misyjnej o Afryce, Wiktoria Hennoszczenko – Olimpiada Teologii Katolickiej. Natomiast uczennice III klasy technikum logistycznego – Dorota Szydłowska, Monika Mikłosz i Kinga Gos zostały nagrodzone za zwycięstwo w Międzyszkolnym Konkursie o Spedycji.

Rada Rodziców wyróżniła 5 uczniów za 100 % frekwencję w roku szkolnym.Byli to: Klaudia Barnaś, Maciej Dąbrowski, Przemysław Gos, Łukasz Domeracki, Jacek Wesołowski. Nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy wyróżnili się ogromnym zaangażowaniem na rzecz szkoły i środowiska - Joanna Dulska, Szymon Zimolzak, Amadeusz Klonowski, Szymon Jastrowski, Iwona Kurkowska, Marta Kowalczyk, Sandra Gancarz, Karolina Stolska, Iwona Kurkowska, Marta Kowalczyk, Mateusz Goik, Dominika Rafalak, AleksandraZdaniewicz i Patrycja Krajewska.

Uzdolnionymi i nagrodzonymi sportowcami w szkole są: EmiliaWlazińska, Paulina Holińska i MaciejPietrzyk. Natomiast dyplomy uznania za działalność artystyczną uzyskali członkowie Szkolnej Grupy Teatralnej Iuvenis - Joanna Dulska, Joanna Głębicka, Aleksandra Kardaś, Karolina Andzel, Marta Zarańska, Katarzyna Bień, Natalia Hamadyk, Mikołaj Kosmala, Kinga Ruczkowska, Paulina Budzińska, Kaja Mazurkiewicz.

Za ogromne serce i zaangażowanie w wolontariat na terenie miasta, gminy i powiatu wręczone zostały wyróżnienia uczennicom: Wiktorii Hennoszczenko, Martynie Dumalskiej, Dominice Pędzickiej, Aleksandrze Kardaś, Anastazji Stolarz, Natalii Hamadyk, Beacie Olszewskiej, Karolinie Andzel, Aleksandrze Misieczko, Martynie Kopczyńskiej, Marcie Zarańskiej i Joannie Dulskiej.

Uczniowie, którzy uczyli się praktycznego zarządzania finansami prowadząc Miniprzedsiębiorstwo NEUTRALNI, odebrali nagrody za tę działalność.Byli to: Izabela Powierża (dyrektor naczelny), Maciej Dąbrowski (dyrektor ds. finansów), Jakub Jasiulewicz (dyrektor ds. marketingu) oraz wspólnicy MiniprzedsiębiorstwaNeutalni - Patrycja Redmer, Patrycja Kruczkowska, Aleksandra Piecek, Marta Król, Marta Kowalczyk i Karolina Stolska.

Spotkanie z wychowawcami zakończyło rok szkolny 2013/2014. Rozpoczęły się wakacje.

<< powrót