Drugi semestr roku szkolnego 2013/2014
z „Parasolem Demokracji”

W drugim semestrze uczniów zaangażowanych w projekt „Parasol Demokracji” poza odpowiedziami na pytania/zadania przygotowanymi przez koordynatorów -pomysłodawców projektu, zajmowała przede wszystkim organizacja debaty między dwiema partiami politycznymi, Młodzieżowej Organizacji Partyjnej (MOP) i Pokolenia Młodych Demokratów (PMD), które powstały w ramach zajęć, i kampania wyborcza oraz same wybory.

Obie partie po wcześniejszych obradach we własnym gronie, ustaliły statuty i regulaminy partyjne- zgodnie z obowiązującymi zasadami powoływania partii politycznych. Następnie szkolny koordynator projektu wyznaczył liderów partyjnych. Co ciekawe podczas przygotowywania kampanii wyborczej, obie partie wnioskowały o zmianę liderów, zarzucając im brak właściwego zaangażowania w sprawy partii.

Podczas jawnej konfrontacji, członkowie przedstawili zarzuty obu przewodniczącym i zażądali wyjaśnień. W wyniku dyskusji postanowiono, że na stanowisku lidera pozostanie tylko jeden dotychczasowy lider- z partii PMD, z partii MOP nie tylko zrzucono ze stanowiska dotychczasowego przewodnika, ale również bezwzględnie usunięto z szeregów uczennicę, która nie wywiązała się z powierzonych jej zadań.

Dalsze przygotowania do kampanii wyborczej przebiegały już bez większych komplikacji.

Pierwszym starciem obu partii była debata(23 marca br.) na dwa narzucone przez koordynatora szkolnego, tematy: Publiczna służba zdrowia-porażka czy sukces? Płatna edukacja od poziomu podstawowego- za czy przeciw. Debatę poprzedziła prezentacja, przygotowana przez E. Podolską, która miała za zadanie przedstawienie zebranej publiczności zarówno projektu jako takiego, jak również jego realizatorów w Zespole Szkół.

Obie partie przygotowały się solidnie, merytorycznie do dyskusji, której przyglądali się: uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie, uczniowie Z.S. im. Jana Kasprowicza w Sztumie, koordynator – pomysłodawca projektu, Radosław Zieliński oraz dyrekcja naszej szkoły.

Niewielką przewagę uzyskała partia Pokolenie Młodych Demokratów, która przeciwników pokonała stoickim spokojem i mistrzostwem ciętej riposty Wiktora Pozorskiego. Niemniej jednak Młodzieżowa Organizacja Partyjna górowała argumentacją i to ta partia cieszyła się większym poparciem wśród głosującej już po debacie, publiki. Część artystyczno-kulinarna zawierała słodki poczęstunek oraz występ artystyczny szkolnego zespołu „Nine”.

Właściwe starcie MOP i PMD nastąpiło w dniach 25-27 marca br, kiedy ruszyła intensywna kampania wyborcza.

Wybory odbyły się 31 marca. W gabinecie 04 komisja skrutacyjna podliczała wyniki. Stosunkiem głosów 115 do 106 wygrało Pokolenie Młodych Demokratów. MOP chociaż zawiedziony, nie czuł się przegrany- walka była bowiem bardzo wyrównana. Mimo intensywnej, czasami wręcz agresywnej akcji informacyjnej, zawiodła nas frekwencja - tylko 59,26%, ucieszył natomiast fakt, że udało nam się zachęcić do udziału w zabawie nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także pracowników administracji i obsługi.

Kwiecień to przygotowania „parasoli” do świętowania 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej- wsparliśmy prezentacją i konferansjerką Pana Profesora Marcina Noińskiego, podczas obchodów dekady tego jakże ważnego dla nas wydarzenia. Udało nam się namówić na krótki wykład P. Radka Zielińskiego, któremu tematyka UE jest szczególnie bliska, mimo, że sam określa się jako eurosceptyk. Ponad to w miesiącach od lutego do kwietnia odbyły się planowane wcześniej warsztaty z emisji głosu, ordynacji wyborczej, i przygotowujące do przeprowadzenie kampanii wyborczej oraz gra strategiczna.

Podsumowaniem działalności SKMP ( Szkolnego Klubu Myśli Politycznej) był wyjazd do Sejmu RP, 17 czerwca br. Mieliśmy możliwość zwiedzenia gmachu sejmowego wraz z przewodnikiem, zjedzenia obiadu w restauracji sejmowej, w obecność posłów znanych z przede wszystkim z ekranów telewizorów, stron internetowych, czy gazet.Na prośbę koordynatorów zewnętrznych sporządziliśmy listę plusów i minusów projektu, a także argumentów, których użylibyśmy dla zachęcenia naszych kolegów do przystąpienia do tego rodzajów projektu.

Wnioski z projektu ”Parasol demokracji”

1.
Plusy:

 • Fachowa kadra koordynatorów;

 • Ciekawa/ różnorodna forma prowadzenia zajęć;

 • Rywalizacja podczas prowadzenia kampanii wyborczej;

 • Integracja z osobami poza zespołami klasowymi;

 • Kształtowanie postaw świadomego uczestnictwa w życiu politycznym kraju;

 • Zawiązanie się „koła plotkarskiego”- integracja poza parasolowa;

 • Zdobycie wiedzy na temat ustroju państwa i ordynacji wyborczej;

 • Nastąpił naturalny podział na liderów i wykonawców; Samoistnie wyłonili się liderzy nieokreśleni w statutach partii;

 • Atmosfera;

 • Rozwój umiejętności logistycznych- organizacja kampanii; sztuka argumentacji; emisja głosu;

 • Doskonalenie sztuki dyplomacji i negocjacji;

 • Konkretyzacja potrzeb i oczekiwań- wobec siebie wzajemnie;

 • Sztuka debatowania( tu prezentacja multimedialna z „ja panu nie przerywałem”);

 • Projekt był dla nas nowym ciekawym doświadczeniem.

Minusy:

 • Niepoważne podejście- brak zaangażowania kilku uczestników projektu;

 • Pączki z Tesco są nie do przyjęciaJ;

 • Brak samodyscypliny;

 • Zabrakło integracji między uczestnikami projektu z różnych szkół;

 • Problemy z forum; które zmarło śmiercią naturalną;

 • Opór nauczycieli w szkole w razie potrzeby działań projektowych w czasie zajęć.

2. Co najbardziej utkwiło uczniom w pamięci

 • Gra planszowa;

 • Debata;

 • Kampania i wybory;

 • Zajęcia z p. R. Zielińskim;

 • Nadzieja na wyjazd do Warszawy;

 • Suche pączki.

3. Jak przekonywalibyśmy do udziału innych w podobnych projektach

 • Argumenty:

  -atmosfera - luz;
-wyższy stopień z przedmiotu lub zachowania;
-nowe doświadczenia;
-nowe przyjaźnie;
-wspólny wyjazd;
-Pani Kasia i Pani Ewelina(dla chłopców);
-Pan Radek (dla dziewcząt);
-rozwijanie hobby, zainteresowań;
- odkrywanie cech przywódczych;
- nabieranie pewności siebie;
-swoboda w wypowiedziach na forum grupy.

4. Jakie są wasze osiągnięcia i dobre praktyki w prowadzeniu SKMP?

 • Doświadczenia i umiejętności wykorzystamy w innych przedsięwzięciach;

 • Debata- nowe doświadczenie organizacyjne- wyszło świetnie;

 • Autoprezentacja;

 • Podział ról - liderzy i rzemieślnicy;

 • Umiejętność obrony narzuconych bądź własnych racji;

 • Świadomość polityczną przebiegu „cyklu” w wersji mini.

„Parasole”

<< powrót