Dni Profilaktyki
2-7 czerwca 2014 r.

W dniach 2-7 czerwca 2014 roku w naszej szkole odbyły się Dni Profilaktyki. Każdy uczeń mógł wziąć udział w zajęciach. Poniedziałek przebiegł pod hasłem zapobiegania chorobom nowotworowym. Tego dnia warsztaty prowadzone były przez przedstawicielkę Gdańskiego Ośrodka Koordynującego Programy Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz Raka Piersi. Uczniowie między innymi ćwiczyli na fantomach. Wtorek i środa były poświęcone zwiększaniu świadomości dotyczącej skutków używania środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki). Gościliśmy terapeutę, pana Piotra Kluska, który przedstawił wszystkim uczestnikom etapy uzależniania się od różnych substancji. Ponadto p. Piotr przeprowadził ćwiczenia, które uświadomiły wszystkim, jaki procent ludzi może wpaść w uzależnienia lub być współuzależnionym. W trakcie spotkania świadectwem swojego życia podzielili się 27-letni Łukasz- narkoman oraz 17- letnia Maja, opowiadająca o swoim ojcu, alkoholiku. Jej przeżycia, którymi się z nami podzieliła, były bardzo wstrząsające. O swoim życiu jako współuzależnionej opowiadała Pani Ela. Środa – to także spotkania klas pierwszych z kuratorami dla nieletnich. Analizowano rolę kuratorów, mówiono o zapobieganiu agresji i przemocy, zwrócono uwagę na odpowiedzialność prawną młodzieży. W czwartek - podczas spotkania z lekarzem panem Mariuszem Czaja, uczniowie wysłuchali prelekcji na temat ,,Aktywność fizyczna a zdrowie”. Ostatnim dniem była sobota 7 czerwca. Odbył się wtedy piknik rodzinny w ramach Podwórkowego S.O.S., podczas którego gościliśmy przedstawicieli Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” z Gdańska. To zadanie dotyczyło organizacji imprez promujących zdrowy styl życia.

Zajęcia z profilaktyki uzależnień oraz promujące zdrowy styl życia zostały sfinansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2014.

Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom oraz naszym gościom za pomoc w przeprowadzeniu Dni Profilaktyki.

Bogusława Bogdańska- pedagog szkolny
Grażyna Waszczuk - pielęgniarka
 

<< powrót