Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geograficznego
i Komitet Główny Olimpiady Geograficznej, z okazji
40-lecia Olimpiady Geograficznej
wystosował list gratulacyjny do szkół, które wychowały największą liczbę laureatów i finalistów w całej historii tej olimpiady.
Szczególne słowa gratulacji skierowane zostały do opiekunów olimpijczyków, wybitnych nauczycielek geografii:
mgr Jadwigi Burnej i mgr Wiesławy Kowalik
Nasze Liceum znalazło się w grupie 45 szkół w całym kraju
wyróżnionych takim listem.

 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sztumie
uczestniczący w etapie centralnym Olimpiady Geograficznej:

 

Imię i nazwisko

Numer olimpiady

Nauczyciel, opiekun olimpijczyka

Eulalia Lepiesza

III Olimpiada Geograficzna

mgr Jadwiga Burna

Wiesława Kowalik

IV Olimpiada Geograficzna

Zbigniew Warczak

IV Olimpiada Geograficzna

Krzysztof Jankowski

VII Olimpiada Geograficzna

Krzysztof Jankowski

VIII Olimpiada Geograficzna

Jędrzej Grabowski

X Olimpiada Geograficzna

Jędrzej Grabowski

X Olimpiada Geograficzna

Agnieszka Kamińska

XV Olimpiada Geograficzna

mgr Wiesława Kowalik

Maciej Czapiewski

XVI Olimpiada Geograficzna

Joanna Majewska

XVI Olimpiada Geograficzna

Krzysztof Ruczyński

XVI Olimpiada Geograficzna

Małgorzata Burzacka

XIX Olimpiada Geograficzna

Monika Popis

XIX Olimpiada Geograficzna

Olga Samonek

XX Olimpiada Geograficzna

Anna Jakubowska

XXIII Olimpiada Geograficzna

Anna Jakubowska

XXIV Olimpiada Geograficzna

Łukasz Wróblewski

XXVI Olimpiada Geograficzna

Tomasz Mielniczek

XXVII Olimpiada Geograficzna

Tomasz Mielniczek

XXVIII Olimpiada Geograficzna

Krzysztof Orłowki

XXVIII Olimpiada Geograficzna

Łukasz Dopierała

XXIX Olimpiada Geograficzna

Łukasz Dopierała

XXX Olimpiada Geograficzna

Karol Rozenberg

XXXII Olimpiada Geograficzna

Karol Rozenberg

XXXIII Olimpiada Geograficzna

<< powrót