Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

29 kwietnia 2014 roku nasza szkoła wraz ze Starostwem Powiatowym w Sztumie była organizatorem Powiatowych Targów Edukacyjnych i Pracy. Kierowano je głównie do uczniów trzecich klas gimnazjów, którzy stają przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej oraz nauczycieli, rodziców i pracodawców. W targach swoją bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną zaprezentowały wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu sztumskiego:

  • Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie,

  • Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach,

  • Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu,

  • Zespół Szkół Medycznych w Sztumie.

Zainteresowani mogli zasięgnąć informacji na temat lokalnego rynku pracy oraz możliwości podejmowania działalności gospodarczej w regionie. Odbyły się spotkania z pracodawcami, pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy i konsultacje z doradcą zawodowym.

Targi zorganizowano w ramach projektu „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, skierowanego do szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie 20 powiatów województwa pomorskiego, w tym powiatu sztumskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W tym dniu szkołę odwiedziło około 250 gimnazjalistów z następujących szkół:

powiat sztumski
1. Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
2. Niepubliczne Gimnazjum w Sztumie,
3. Gimnazjum Nr 2 w Czerninie,
4. Gimnazjum w Starym Targu,
5. Gimnazjum w Mikołajkach Pomorskich,
6. Gimnazjum w Przezmarku,

powiat kwidzyński
7. Gimnazjum w Ryjewie.

Gimnazjalistom - poza ofertą targów - zaproponowaliśmy obejrzenie szkoły i spotkanie z naszymi uczniami. Uczniowie Zespołu Szkół opowiedzieli o życiu codziennym szkoły, zaprezentowali swoje zaangażowanie w działalność pozalekcyjną. Przygotowali różnorodne prezentacje klas i profilów, w których planowana jest edukacja od nowego roku. Między innymi były to: mini przedstawienie grupy teatralnej Iuvenis, doświadczenia z fizyki, chemii i biologii, matematyczne gry logiczne, opowieści historyczne. Przedstawiono doświadczenia i refleksje z realizowanych projektów edukacyjnych. Zaprezentowano sprawność fizyczną podczas ćwiczeń w siłowni i na boisku sportowym Orlik.

W ocenie odwiedzających były to udane spotkania.

<< powrót