Katyń - pamiętamy

10 kwietnia obchodzimy 74 rocznicę zbrodni katyńskiej, zbrodni, która cieniem kładzie się na historię Rzeczypospolitej. W kwietniu i maju 1940 roku w obozach zginęło tysiące oficerów, urzędników państwowych, oraz wszystkich tych, których ZSRR uznało za element potencjalnie niebezpieczny, a więc lekarzy, profesorów wyższych uczelni…

Sprzedani tajnymi punktami układu Ribbentrop- Mołotow, w obozach grupujących kwiat elity polskiej, zginęli jako ofiary sowieckiego systemu. By oddać hołd wszystkim, którzy zginęli od hańbiącego strzału „katyńskiego” w tył głowy, tym, którzy pochowani zostali w zbiorowych mogiłach, często własnoręcznie wykopanych, cytujemy słowa lwowianina, Mariana Hemara, świadka tamtych wydarzeń:

Tej nocy zgładzono Wolność
W katyńskim lesie...
Zdradzieckim strzałem w czaszkę
Pokwitowano Wrzesień.
Związano do tyłu ręce,
By w obecności kata
Nie mogła ich wznieść błagalnie
Do Boga i do świata.
Zakneblowano usta,
By w tej katyńskiej nocy
Nie mogła błagać o litość,
Ni wezwać znikąd pomocy.
W podartym jenieckim płaszczu
Martwą do rowu zepchnięto
I zasypano ziemią
Krwią na wskroś przesiąkniętą.
By zmartwychwstać nie mogła,
Ni dać znaku o sobie
I na zawsze została
W leśnym katyńskim grobie…

Uczcijmy również pamięć 96 ofiar lotniczej katastrofy smoleńskiej, współczesnej nam elity politycznej, których tragiczna śmierć symbolicznie podkreśliła radziecką zbrodnię ludobójstwa. Podróż śladami historii 10 kwietnia 2010 roku tragicznie zakończyła się między innymi dla Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki, ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, wicemarszałków sejmu i senatu, dowódców polskich sił zbrojnych, duchownych, parlamentarzystów, pracowników kancelarii prezydenckiej, ludzi kultury.

Cześć Ich pamięci!

<< powrót