DNI OTWARTE DLA WYŻSZYCH UCZELNI
W ZESPOLE SZKÓŁ W SZTUMIE

Zwyczajem Zespołu Szkół w Sztumie stała się organizacja Dni Otwartych dla Wyższych Uczelni. Również w tym roku, w dniu 12.03.2014 r. gościliśmy w murach szkoły 13 placówek z naszego regionu. Z zaproszenia skorzystały następujące uczelnie:

Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Oddział w Malborku
Elitarne Studium Służb Ochrony Delta
Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Gdyni

Przedstawiciele szkół przedstawili ofertę edukacyjną, zachęcali do szczegółowego zapoznania się z poszczególnymi kierunkami kształcenia. Ciekawymi pokazami masażu i wizażu wyróżniała się Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych w Sztumie.

Uczniowie naszej szkoły z zainteresowaniem odwiedzali stoiska poszczególnych uczelni, zbierali ulotki informacyjne, drobne upominki, gadżety.

Słowa podziękowania należą się uczniom klasy II B, którzy z dużym zaangażowaniem pomagali w organizacji tego przedsięwzięcia.

<< powrót