Sprawozdanie z udziału w Konkursie

Uczniowie naszej szkoły, dziś już absolwenci, brali w ubiegłym roku udział w konkursie historycznym organizowanym przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Odział w Gdańsku pt. „Ślady historii najnowszej w mojej miejscowości”.

Celem konkursu było wzbogacanie wiedzy uczniów na temat najnowszej historii regionu, kształtowanie poczucia tożsamości indywidualnej, regionalnej i narodowej oraz postawy patriotycznej, a także rozwinięcie umiejętności wykorzystywania źródeł historycznych i prezentacji rezultatów własnej pracy. Konkurs polegał na odnalezieniu i przedstawieniu w dowolnej formie świadectw materialnych i niematerialnych związanych z okresem historii najnowszej (1914–1989), które znajdują się na terenie podlegającym Oddziałowemu Biuru Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku.

Zespół w składzie: Paulina Kucharska, Jakub Michalik, Piotr Janiszek oraz Emilia Wieczerzycka (wszyscy III D) jako temat pracy konkursowej wybrali „Żołnierzy Wyklętych”. Ten niezwykle wymagający temat zdecydowali się przedstawić w formie filmu, który macie okazję obejrzeć na szkolnej stronie internetowej. W filmie wykorzystano oryginalne umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy. Autorzy obrazu starali się pokazać obecność Żołnierzy Wyklętych na naszym terenie oraz współczesne ślady i pamiątki, które po ich działalności pozostały w zbiorowej pamięci. Opiekunem merytorycznym grupy był pan Mariusz Krause.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło pod koniec ubiegłego roku. I choć film nie zdobył żadnej z głównych nagród, został przyjęty bardzo ciepło i życzliwie, a autorzy filmu otrzymali wiele pochlebnych recenzji.

Mariusz Krause

<< powrót