„Zamiast brać, lepiej grać”

Szkolny Program Profilaktyki zakłada realizację inicjatywy związanej z zapobieganiem uzależnieniom wśród młodzieży. Ponadto jednym z priorytetów jest odnalezienie sposobu na spędzanie wolnego czasu - kreatywnie a jednocześnie z przekazywaniem przesłania.

W myśl tych założeń 20 listopada 2013 roku w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie zorganizowaliśmy, pod kierunkiem pani Bogusławy Bogdańskiej i pana Marcina Nabojczyka, dzień pod hasłem:

„Zamiast brać, lepiej grać”.

Głównym celem było pokazanie młodzieży jak ciekawie można zorganizować sobie czas wolny, w tym wypadku poprzez aktywność fizyczną i zajęcia artystyczne (plastyczne). Młody człowiek często w sytuacjach problemowych sięga po różne używki, wpadając przez to w uzależnienia, a przecież nie jest to żaden sposób na rozwiązanie jego bolączek.
Do naszej gry zaprosiliśmy uczniów oraz opiekunów z:

  • Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach

  • Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu

  • Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach

  • Gimnazjum w Czerninie

  • Gimnazjum w Sztumie

  • Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

  • Zespołu Szkół w Dzierzgoniu.

Wszyscy uczestnicy podzieleni byli na kilka mieszanych drużyn, w skład których wchodzili przedstawiciele każdej ze szkół. Konkurencje sportowe odbywały się w dolnej sali gimnastycznej, natomiast zajęcia plastyczne miały miejsce w górnej sali. Podczas zabawy uczniowie mieli okazję się integrować, wzajemnie sobie pomagać oraz poprawiać swój humor. Elementem dodatkowym był ważny temat jakim jest wolontariat.
Punktowanie drużyn mobilizowało do wykonywania poszczególnych zadań.

Wszyscy uczestnicy wykazali się fantastyczną umiejętnością wspólnej zabawy.

Efektem zajęć plastycznych były wykonane prace - plakaty o tematyce zapobiegania nałogom. Prace zaprezentowane są w szkole.
Wszystkie materiały, pomoce, poczęstunek, wszelkie dodatki podczas tych zajęć finansowane były ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom – uczniom z poszczególnych szkół, wolontariuszom , oraz opiekunom za wspólną zabawę.

Pozdrawiamy wszystkich
Organizatorzy
 

<< powrót