Święto Niepodległości – nasza lekcja patriotyzmu

11 listopada obchodziliśmy 95 rocznicę odzyskania niepodległości. Dla uczniów naszej szkoły apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości, przygotowany przez młodzież pod  kierunkiem p. M. Chrześcijańskiej, był szczególną lekcją patriotyzmu. W uroczystą atmosferę wprowadziła nas muzyka Chopina i słowa poety:

Opowiedz nam, moja ojczyzno
Jak matka dzieciom ciekawym
O latach znaczonych blizną
Na wiekach sławy i chwały.

Ze sceny padały słowa o tym, że „My, młodzi Polacy, pamiętać musimy o drodze naszych przodków do „wolnej i niepodległej”.„Człowiek, który nie zna swojej przeszłości, nie buduje także przyszłości, Zatrzymajmy się na chwilę, aby rozważyć trzy, ważne w historii Polski słowa, pojawiające się często jako hasła narodowe Polaków – Bóg, Honor, Ojczyzna.” Między innymi słuchaliśmy wiersza Artura Oppmana:

Jest w duszy polskiej ukryty zakątek
Gdzie błądzą ciche lat umarłych cienie,
Leży tam kamień grobowych pamiątek,
A pod kamieniem krwawi się wspomnienie....

Wspomnienie dziadów pieśnią jest dla synów,
Od Racławic do śniegów Tobolska,
I znów przez wnuków grzmi piorunem czynów...,
Pieśń... czyn... wspomnienie – to jedno – To Polska.

Przy dźwiękach poloneza Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny” uczniowie przypomnieli wielkich Polaków: Józefa Wybickiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, którzy rozsławili imię Polski i głosili, że nie umarła, póki żyją jej synowie.

Piękną i wzruszającą była scena, gdy aktorzy utworzyli brzozowy krzyż, do słów wiersza:

Od krwi przelanej naszych braci,
Od ceny ,którą trzeba płacić -
Uchroń nas, Panie!
Od poniewierki, zastraszenia
I od wyzbycia się sumienia
Od lęku przed tym co się stanie -
Uchroń nas, Panie!

Od zbezczeszczenia, co najświętsze
I od zwątpienia , w co największe,
Od tego, co niesie rozstanie –
Uchroń nas, Panie!

Za solidarność narodową
I wszystko to, co jest odnową,
Na życie czyste –
Daj siłę, Chryste!

Na zakończenie tej wspaniałej uroczystości usłyszeliśmy pytania skierowane bezpośrednio do każdego z nas: „ Czymże jest dla ciebie wolność i ojczyzna? Czy potrafisz cieszyć się wolnością? Czy potrafisz żyć jak wolny człowiek? Czy potrafisz odróżnić dobro od zła w świecie targanym terroryzmem, wojnami i konfliktami zbrojnymi?

Dla uczczenia pamięci tych, którzy wywalczyli wolność dla Polski i Polaków, dla nas i naszych najbliższych, delegacje klas złożyły białe i czerwone róże w miejscu upamiętniającym Józefa Piłsudskiego.

Ten uroczysty apel, piękne interpretacje recytatorskie i muzyczne to nasza lekcja patriotyzmu, która pozwoliła uczniom zrozumieć rangę i znaczenie Narodowego Święta Niepodległości.

<< powrót