Wyjazd na Targi
TECHNICON-INNOWACJE 2013

W dniu 25 października 2013 roku uczniowie klas I TEI, II TEL, II TL, III TEI, III TL, uczestnicy projektu „Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, (łącznie 105 uczniów) odwiedzili Targi TECHNICON-INNOWACJE 2013. Impreza po raz drugi odbyła się w nowoczesnych przestrzeniach wystawienniczych Międzynarodowych Targów Gdańskich - Centrum AmberExpo wraz z organizowanymi przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej" Pomorskimi Dniami Energii. Głównym tematem tegorocznych Targów była energia odnawialna. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z wieloma nowinkami technologicznymi przede wszystkim dotyczącymi właśnie źródeł energii odnawialnej, metod pozyskiwania tej energii, udziału funduszy unijnych i banków w dofinansowywaniu inwestycji związanych z energią odnawialną. Jak co roku na targach prezentowało się wielu wystawców, zarówno z uczelni wyższych (głównie politechnik), instytutów naukowych oraz firm prywatnych. Jednym z głównych zadań projektu Technicon-Innowacje jest kreowanie i umacnianie innowacyjnych postaw wśród młodzieży. Uczestnicy imprezy dzielą się wiedzą i doświadczeniami, prezentują najnowsze osiągnięcia i wiodące kierunki rozwoju w wielu dziedzinach nauki. Wśród blisko 100 prezentowanych wynalazków znalazły się m.in. wskaźnik rozmrożenia Chill-ID – produkt wskazujący czy dany produkt został rozmrożony w trakcie transportu, składowania lub przechowywania; DOMESTIC – platforma do wspomagania osób starszych lub przewlekle chorych w warunkach domowych; skaner 3D; wykrywacz materiałów wybuchowych mini EXPLONIX; motocykl sportowy z napędem elektrycznym; biodegradowalne jednorazowe naczynia z otrąb pszennych. Wycieczka dla uczniów Zespołu Szkół była ciekawą lekcją przedsiębiorczości, pokazała jak wiele szans czeka na młodych ludzi na pomorskim rynku pracy.

<< powrót