„Nobel nad Noblami”
22.10.2013

Dla upamiętnienia 180 rocznicy urodzin Alfreda Nobla, szwedzkiego przemysłowca i naukowca, którego świat zna jako wynalazcę dynamitu, ale także jako autora niezwykłego testamentu, brzmiącego następująco:

„Ja niżej podpisany, Alfred Nobel, oświadczam niniejszym, po długiej rozwadze, iż moja ostatnia wola odnośnie majątku, jest następująca. Wszystkie pozostałe po mnie, możliwe do zrealizowania aktywa, mają być rozdysponowane w sposób następujący: kapitał zostanie przez egzekutorów ulokowany bezpiecznie w papierach, tworzących fundusz, którego procenty każdego roku mają być rozdzielone w formie nagród tym, którzy w roku poprzedzającym przynieśli ludzkości największe korzyści.[...]”

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie we wrześniu i październiku realizowany był szkolny projekt edukacyjny – „Nobel nad Noblami”. Uczniowie realizowali go w 6 grupach klasowych lub międzyoddziałowych liczących 3-6 osób. Pracowali równolegle zajmując się jedną z dziedzin, w której przyznawana jest nagroda Nobla. Analizowali przyznawane nagrody z literatury, fizyki, chemii, ekonomii i nagrodę pokojową w kontekście wpływu na życie ludzi i dokonywali ich oceny, zgodnie ze swoim systemem wartości. Inna grupa uczniów przygotowywała scenariusz podsumowania projektu. Inspiracją do tego scenariusza była coroczna uroczystość wręczenia Nagrody Nobla w Szwedzkiej Akademii Nauk w Sztokholmie.

Projekt ten uczył pracy w zespole, wystąpień publicznych, wyszukiwania, doboru i selekcji informacji, niekiedy napisanych tylko w języku angielskim. Zanim grupa podjęła decyzję, spotkaniom towarzyszyły długie naukowe spory na argumenty, które musiały zakończyć się pewnym konsensusem. Kompromis, kultura dyskusji - to kolejne umiejętności tak ważne w życiu człowieka, nabywane przez uczniów w trakcie realizacji projektu. Każda z grup przygotowała się do zaprezentowania swoich argumentów, oddając cześć twórcy Nagrody Nobla.

Uzasadnienie wyboru nagrody Nobla nad Noblami z dziedziny:

• LITERATURY - Wisława Szymborska- za genialną prostotę, dogłębnie opisującą naszą egzystencję, umiejętność wyrażania czynności dnia codziennego za pomocą pięknych słów. Dzięki tej twórczości poznajemy magię tego, co zwykłe, ale też i niezwykłe.

Skład zespołu uczniowskiego:
Zarańska Marta – IIC, Dulska Joanna – IIC, Bień Katarzyna – IIC, Budzińska Paulina – IIC, Bugowska Angelika – IIICD, Dominikowska Anna – IIICD, DrałusAdianna – IIICD,
Malik Anna - IIICD
Koordynator zespołu: Pani Beata Ostrowska-Nenczak

• CHEMII - Francis William Aston - wykazał istnienie dwu trwałych izotopów neonu, jest konstruktorem spektrometru mas, zidentyfikował większość izotopów trwałych, członek RoyalSociety, prowadził badania z Josephem Thomsonem – również laureatem Nagrody Nobla z fizyki.

Skład zespołu uczniowskiego:
Ruczkowska Kinga – IIA, Głębicka Joanna – IIA, Hennoszczenko Wiktoria – IIA, Mazurkiewicz Kaja – IIA, Budzińska Paulina - IIA
Koordynator zespołu: Pani Bożena Dąbrowska

• FIZYKI - Maria Skłodowska - Curie – współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, technice rozdzielania izotopów promieniotwórczych, odkryła dwa nowe pierwiastki – rad i polon. Promieniotwórczość wykorzystywana jest w medycynie, również w leczeniu choroby onkologicznej, w energetyce – do uzyskiwania dużych mocy, a także w wojskowości. Podczas I wojny światowej Skłodowska organizowała punkty rentgenowskie. Umożliwiła otwarcie w Warszawie Instytutu Radowego w 1932 roku.

Skład zespołu uczniowskiego:
Joanna Głębicka - IIA, Kinga Ruczkowska - IIA, Karol Jasiński - IIA
Koordynator zespołu: Pani Henryka Kaszuba

• EKONOMII - Robert Aumann i Thomas Crombie Schelling – prace dotyczące teorii gier w naukach społecznych i mikroekonomii. Ich teoria pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego niektóre grupy, organizacje i kraje odnoszą sukcesy we współpracy, natomiast inne popadają w konflikty.

Skład zespołu uczniowskiego:
Kamila Trafalska - IIITL, Magdalena Mączewska – IITEL, Agnieszka Pauzder – IITEL, Magdalena Wielgolaska - IITEL, Aneta Kozelska – IITEL, Iwona Kurkowska – IITEL,
Kinga Gos - IIITEL
Koordynator zespołu: Pani Anna Ranachowska

• POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA - MSF (DWB) Lekarze Bez Granic nagroda z 1999 roku. Jest to organizacja pozarządowa, która jak nazwa wskazuje, działa bez względu – i nie zważając – na granice międzypaństwowe, niosąc pomoc tam, skąd z troski o własne bezpieczeństwo, wycofali się nawet przedstawiciele Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Skład zespołu uczniowskiego:
Ewelina Dąbrowska – IITL, Wiktoria Adamczyk – IIB, Karolina Zimińska – IIB,
Agata Kwiatkowska – IIB, Szymon Jastrowski – IITL, Kamil Malinowski – II B,
Agata Kwiatkowska – II B
Koordynator zespołu: Pani Elżbieta Podolska

Innym działaniem projektu było nagranie SĄDU NAD DYNAMITEM

Skład zespołu uczniowskiego:
Mikołaj Kosmala – IIA, Nikola Wajs - IIA, Jakub Floriański - IIB, Katarzyna Chodyna - IIA, Orlich Joanna - IIA, Hennoszczenko Wiktoria - IIA, Budzińska Paulina - IIA, Abigail Dubiel - IIA, Kaja Mazurkiewicz - IIA, Sandra Lis - IIA
Koordynatorzy zespołu: Pani Henryka Kaszuba i Pan Marcin Noiński

Scenariusz dla uroczystości na której prezentowana byłapraca uczniów opracował zespół uczniów w składzie: Alicja Bogdańska IIIAB, Paulina Sigowska IIIAB, Łukasz Domeracki IIB, Emilia Wlazińska IIB, Klaudia Lipka IIB, Cyprian Korinth IIB, Piotr Czech IIB, Kamil Malinowski a koordynatorem zespołu był Pan Janusz Jankiewicz.

Całe przedsięwzięci to ukłon dla nauki i szacunek oddany Alfredowi Noblowi za jego pomysłowość i wspaniałomyślność.

 
 
 

<< powrót