SPRAWOZDANIE Z WYKŁADU HISTORYCZNEGO

W dniu 11 października 2013 r. uczniowie klas I b, II c, III ab, uczestniczyli w wykładzie p. Jarosława Maleckiego - pracownika Muzeum Zamkowego w Malborku, który przedstawił nam przyczyny, działania i skutki Wielkiej Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411. Wykład ubarwiony był prezentacją multimedialną i obfitował w wiele ciekawostek historycznych.

Pan Malecki omówił kwestię przyjęcia chrztu przez Władysława Jagiełłę wraz z przedstawieniem okresu wierzeń pogańskich na Litwie. Zaprezentował kulisy zawarcia Unii w Krewie 14 VIII 1385 r. oraz historię stosunków polsko-litewskich z okresu 1386-1434. Przedstawił przebieg bitwy grunwaldzkiej z 1410 r., która była jedną z największych bitew w średniowiecznej Europie. Uwzględnił aspekty uzbrojenia i wyszkolenia wojsk krzyżackich i strony polskiej. Wspomniał również o wizycie poselstwa polskiego z Mikołajem Kurowskim na czele w Malborku w 1409 r. i rozmowach z Wielkim Mistrzem Zakonu Ulrykiem von Jungingenem. Młodzież z zainteresowaniem uczestniczyła w spotkaniu.

<< powrót