SZKOŁA SUKCESU

W zespole szkól im. Jana Kasprowicza w Sztumie chętni uczniowie klas I z liceum oraz klas II technikum przystąpili do projektu edukacyjnego „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości i ICT”.

Projekt zakłada trzyletni bezpłatny udział młodzieży w zajęciach z języka angielskiego oraz przedsiębiorczości z wykorzystaniem e-learningu, jak również udział w letnich obozach językowych. Zajęcia adresowane są do uczniów z czterech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W zajęciach biorą udział uczniowie klasy ICD, ITEI, II TLE (łącznie 16 osób, które utworzyły Szkolne Koło Naukowe).

W ciągu 3 lat każdy uczeń zakwalifikowany do Projektu weźmie udział łącznie w:

  • 300 godzinach lekcyjnych zajęć z języka angielskiego lub niemieckiego;

  • 28 miesięcznych modułach indywidualnych autorskich zajęć z przedsiębiorczości prowadzonych e-learningowo i podczas spotkań z nauczycielem;

  • kilkudziesięciu regularnych spotkań się za pośrednictwem platformy e-learningowej z pracownikiem naukowym UG.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, ponadregionalnego programu nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT. Udział w programie edukacyjnym zwiększy szansę na osiągnięcie przez uczniów lepszych wyników na egzaminie maturalnym z języka angielskiego, poprawi efektywność kształcenia dzięki wprowadzeniu atrakcyjnych form nauczania i ciekawych materiałów dydaktycznych, przyczyni się również do wyposażenia przyszłych absolwentów szkoły w kompetencje poszukiwane na rynku pracy. Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wszystkim uczestnikom Projektu życzymy sukcesów!

Pierwsze zajęcia już za WamiJ<< powrót