Informacje dla maturzystów
 

Informacje dotyczące matury na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
Dla LO od 2015 roku
Dla Technikum w 2015 roku
Procedury 2014/2015

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015
oraz
dla absolwentów liceów z lat 2004/2005–2013/2014,
dla osób, które w 2014/2015 uzyskają lub już uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
dla uczniów techników, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015
oraz
dla absolwentów techników z lat 2005/2006–2013/2014,
dla absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Egzamin maturalny 2015 - prezentacja

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl

Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku www.oke.gda.pl