Już wkrótce w naszej szkole...
Bieżące informacje
Wydarzenia
Szkolne projekty
Nasze sukcesy
O nas w prasie
Kalendarz
Wychowawcy
Plan lekcji

Szkoły dla dorosłych


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2014/2015
(wersja pdf)

Lp

Data

Wydarzenie w szkole

1

01.09.2014

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

2

08.09.2014

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach dla dorosłych

3

25.09.2014

Apel porządkowy - 10.30 + spotkanie dyr. szkoły z maturzystami

4

25.09.2014

Spotkanie dyr. szkoły z rodzicami i wywiadówka w klasach.

5

29/30.09.2014

Złożenie wstępnej deklaracji maturalnej

6

14.10.2014

Dzień Edukacji Narodowej

7

29.10.2014

Dzień Patrona Szkoły – konkurs recytatorski

8

…. 11..2014

Próbny egzamin maturalny – Matura z Operonem

9

 20.11.2014

Apel porządkowy

10

20.11.2014

Wywiadówka śródsemestralna – spotkanie dyrektora z rodzicami klas maturalnych

11

19.12.2014

Jasełka szkolne i spotkania świąteczne w klasach

12

22-31.12.213

Przerwa świąteczna

13

0.8-15.01.2015

Egzamin zawodowy w nowej formule – sesja poprawkowa

14

08.01.2015

Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami  i wywiadówka w klasach

15

31.01.2015

Studniówka

16

02-15.02.2015

Ferie zimowe

17

07.02.2015

Ostateczna deklaracja maturalna

18

16.02-13.03.2015

Praktyka zawodowa – III klasy technikum

19

20.03.2015

Licealiada

20

26.03.2015

Apel porządkowy

21

26.03.201520

Wywiadówka śródsemestralna

22

… 03.2015

Dzień otwarty dla wyższych uczelni w szkole

23

02-07.042015

Przerwa świąteczna

24

…04.2015

Próbny egzamin zawodowy

25

15.04.2015

Test z j. polskiego w klasach na rok przed maturą

26

10.04.2015

Podsumowanie projektu – W hołdzie żołnierzom rodziny Lesisz

27

20.04.2015

Procedury egzaminu zewnętrznego – informacje końcowe - klasy maturalne

28

24.04.2015

Zakończenie nauki w klasach maturalnych i rozdanie świadectw ukończenia szkoły

29

29.04.2015

Dzień Otwarty Szkoły

30

21.05.2015

Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami

31

od 04.05.2015

Matura zewnętrzna – sesja wiosenna  - zgodnie z harmonogramem CKE

32

27. 05.2015

Test z matematyki w klasach na rok przed maturą

33

15-19.06.2015

Egzamin zawodowy w starej formule

34

22-25.06.2015

Egzamin zawodowy w nowej formule

35

23-27.06.2015

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny i praktyczny

36

24.06.2015

Dzień Sportu

37

25.06.2015

Dzień z Wychowawcą

38

26.06.2015

Zakończenie zajęć  edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015

39

30.06.2015

Rozdanie świadectw dojrzałości

 

02.01.2015,
05.01.2015, 29.04.2015,
24-25.06.2015,

04-06.05.2015
…06.2015
 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnegoorganizacja egzaminu maturalnego i  egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe –organizacja wolnych dni w zależności od zaangażowania nauczycieli w pracach zespołów nadzorujących